Hizmetler

 

Kurumsal

Gemini Bilişim, hizmet sunarken her kurumun iş süreçlerini belli bir metodoloji altında tasarlayıp, yazılımlarını hazırlayan ve bu uygulamaların işletimini yapan bir yazılım firmasıdır.

İhtiyaç Analizi, İş Süreçleri Tasarımı, Veri Tabanı Tasarımı, Yazılım Geliştirme ve Bilişim Sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması için personel hizmetlerinin sunulması konularında tecrübelidir.

Sağladığı hizmetlerle, firmaların iç paydaşlarının bilişim teknolojileri tecrübelerini iyileştirmenin yanı sıra, son kullanıcı memnuniyetini artıran çözümler geliştirerek kurumların müşteri odaklılığını sağlar.

Gemini Bilişim, e-devlet hizmetleri için gerekli aşamaların planlanması konusunda uzmanlaşmıştır ve aşağıdaki servis örneklerini bu planlama içine alarak gerçekleştirir;

 1. Bilgi sağlamak / vermek amacıyla sunulan hizmetler,
 2. Çevrimiçi uygulamalar / işlemler olarak sunulan hizmetler,
 3. Sorgulamak ve yanıt almak şeklinde sunulan hizmetler.

Müşteri ihtiyaçlarına özel, yüksek katma değerli bilişim teknolojileri çözümleri ve üst düzey kalitede danışmanlık hizmetleri gerçekleştirirken yürütülen metodoloji:

 • Kurum ve firmalara özel olarak geliştirilecek uygulamaların mimari ihtiyaçlarının belirlenmesi, mimari altyapının ve standartlarının oluşturulması ve doğacak yeni ihtiyaçlara göre mimari yapının tasarlanması,
 • Mevcut iş süreçlerini ve uygulama yazılımlarını gözden geçirerek eksikliklerin belirlenmesi ve ilerde oluşacak olası problemlere karşı önceden önlem alınması,
 • Uygulamalardaki tüm modüllerin birbirleri ile uyumlu ve performanslı çalışmasının sağlanması,
 • İşletim ve bakım aşamalarında, yazılımda yapılmak istenen değişikliklerin uygunluk çalışmalarının yapılması,
 • İhtiyaçları belirlenmesi, bu ihtiyaçların kısa ve uzun vadeli olarak planlanması,
 • Yazılım ve sistem grupları arasında koordinasyonun sağlanması,
 • Kurum ve firma ihtiyaçlarına cevap verecek en uygun çözümlerin en az maliyetle ve en kısa sürede üretilmesi,
 • Her düzeyde iç ve dış müşterilerle iletişim kurulması,
 • Kurum beklentilerini etkin bir biçimde yönetilmesi,
 • Görevlerin dönemsel olarak takip edilerek tamamlanan işler ile ilgili düzenli raporlamanın sağlanmasıdır.

Oyun Teknolojileri

Müşteri ihtiyaçlarına yönelik eğitsel/eğlenceli oyun ve interaktif uygulama geliştirme hizmetleri sunulmakta, bu kapsamda çoklu ortam mobil uygulamalar ve çok oyunculu eğitici veya sosyal oyunlar geliştirilmektedir.

İçerik geliştirirken kullanıcıların katılım ve motivasyonlarını artırmak amacıyla sadece oyun bileşenleri, mekanikleri ve dinamikleri değil görsel tasarım ilkeleri de titizlikle ele alınmaktadır.

Çocuklara yönelik ürünler geliştirmek konusunda özel bir ilgi ve deneyim sahibi olan ekibimiz, çağımız çocukları için öğrenmenin, oyunlaştırılmış dijital eğitim materyalleri ile daha çekici hale geldiğini çok iyi bilmektedir. Elektronik oyunlarımız ve kitaplarımız ile çocukların harfler, kelimeler ve sayılar ile farklı şekillerde bağlar kurarak eğlenceli bir şekilde alıştırma ve pekiştirme çalışmaları yapmalarına olanak sağlanmaktadır.

Disleksi (Okuma/Özel Öğrenme Güçlüğü), Diskalkuli (Matematik Öğrenme Güçlüğü) ve Dikkat Eksikliği ile beş etmeye çalışan çocuklarımızın ihtiyaçlarını da göz önüne alarak geliştirdiğimiz uygulamalar ile bu çocuklarımıza destek olabilmek her zaman tarafımızdan benimsenmektedir. Bu tür oyun ve uygulamalarımız, dikkat ve öğrenme becerilerini desteklemek amacıyla uygulanan eğitsel tedavi ilkelerini dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Özellikle çocukların eğlenerek öğrenmeleri bizi mutlu ediyor!

Kurumsal Projeler

Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi

E-devlet Uygulaması

Oyun Projeleri

Aktif Kitaplar

Çocuklar için İnteraktif Kitaplar

Kirpik ile Kırpık

Çocuklar için İnteraktif Kitap

Aktif Fıkralar

Çocuklar için İnteraktif Kitap

Kelime Canavarları

Çocuklar için Eğitsel Oyun

Balıkçı Eskimo

Çocuklar için Eğitsel Oyun

Hakkımızda

Gemini Bilişim Teknolojileri A.Ş., 2012 yılında Nilüfer Gök İnce ve Oktay İnce tarafından kurulmuştur. Geçmiş tecrübelerini müşteri ihtiyaçlarına özel, yüksek katma değerli BT çözümleri ve kaliteli danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla buluşturdular.

Bilişim Hizmetlerinde ihtiyaç duyulan İhtiyaç Analizi, İş Süreçleri Tasarımı, Veri Tabanı Tasarımı, Yazılım Geliştirme ve Bilişim Sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması ve personel hizmetlerinin sunulması konularında tecrübelidirler.

Sağlanan hizmetlerle, firmaların iç paydaşlarının BT tecrübelerini iyileştirmenin yanı sıra, son kullanıcı memnuniyetini artıran çözümler geliştirerek firmaların müşteri odaklılığını sağlamak konusunda titiz bir yaklaşım sergilerler.

Tüm ekip arkadaşları ile birlikte müşteri beklentilerinin ötesinde hizmet sunmak ve ürünler geliştirmek için çalışırlar.

İletişim

Gemini Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Cyberpark – Cyberplaza C Blok 3. Kat No: 20

Bilkent 06800 Ankara, Türkiye

T: 0312 265 07 70 - F: 0312 265 07 71

bilgi@geminibilisim.com.tr